EEN BEWEGING VOOR Meer tijd EN MEER VOLDOENING!

Passende zorg:
voor iedereen beter.

Meer tijd voor de patiënt.
De juiste zorg op de juiste plek.
Van ziekte naar gezondheid. 
Samen beslissen voor de beste passende zorg.
Meer werkplezier en voldoening.
Maakt werken in de zorg aantrekkelijk.

De zorg piept en kraakt. 

Je hoeft niet lang te zoeken om te zien dat het piept en kraakt in de zorg. Van huisarts tot ziekenhuis. Overal is de werkdruk hoog. Overal rijzen de kosten de pan uit. Overal blijft de vraag naar zorg stijgen en verlaten gemotiveerde zorgverleners de zorg. Als we de zorg nog efficiënter maken dan zit straks iedereen ziek thuis en is de zorg alleen nog per app bereikbaar. Wat kun je anders doen? Hoe zorg je ervoor dat de zorg betaalbaar blijft? Toegankelijk. 

Hoe zorg je ervoor dat het kwaliteitsniveau in Nederland hoog blijft? Anders Luisteren geeft een antwoord op die vraag. Een beweging van denken in efficiëntie naar denken in doeltreffendheid van zorg. Samenwerken aan hetzelfde doel, het optimaliseren van de levenskwaliteit van de patiënt. Zodat we met elkaar de zorg betaalbaar, toegankelijk en van kwalitatief hoog niveau houden. 

Een fundamentele verandering in de zorg.

Anders Luisteren brengt een fundamenteel andere kijk op zorg. Van optimalisatie per zorginstantie naar optimalisatie vanuit het perspectief van de patiënt. Zorginstanties verenigen zich rondom het doel voor de patiënt. Daarmee komt de Juiste Zorg op de Juiste Plek, voorkom je onnodige zorg, vermindert de zorgvraag en verkort de zorgduur. Je levert passende zorg. Dat betekent meer tijd én meer levenskwaliteit voor de patiënt. Zo draagt Anders Luisteren bij aan kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Daar wordt iedereen beter van.

Van efficiënte zorg...

...naar doeltreffende zorg!

Anders Luisteren leidt tot passende zorg. 

Met het stellen van de juiste vragen helpt de zorgprofessional de patiënt bij het verwoorden van zijn doel. Welke behoefte wil de patiënt invullen voor meer levenskwaliteit? Door doelgericht te luisteren naar het antwoord op deze vraag vind je de intrinsieke motivatie. Vanuit dit inzicht en wederzijdse begrip kunnen zorgprofessional en patiënt Samen beslissen over de best passende zorg. De wensen, doelen en gezondheidsvaardigheden van de patiënt vormen het uitgangspunt van de zorg.

  • Samen beslissen - inzicht in het doel geeft houvast en doeltreffendheid bij Samen beslissen. Het maakt bewust wat de patiënt wil laten meewegen in zijn beslissing. Hoeveel waarde hij hecht aan bepaalde uitkomstmaten.
  • Waardengedreven - weten waar je naartoe wilt zorgt voor intrinsieke motivatie het doel te verwezenlijken. Een gemotiveerde patiënt is therapietrouw en bereid om gewoontes aan te passen. 
  • Juiste zorg, juiste plek (JZJP) - met het doel voor ogen kun je gericht verwijzen. Dat voorkomt onnodige onderzoeken, doorverwijzingen en andere vormen van symptoombestrijding.
  • Gezondheid - door in contact te komen met je eigen behoefte groeit het oplossend vermogen. De zorgvraag neemt af. Gehoord en begrepen worden geeft veerkracht om te accepteren of te veranderen. De kracht die je voelt als je weer weet waar je naartoe wilt. 

“Stop met pleisters plakken en start met een fundamentele verandering in de zorg waar iedereen gelukkig van wordt.”

Bjorn Wamelink

Ander Luisteren is winst voor iedereen.

Met Anders Luisteren kijk je naar de doeltreffendheid van je werk. Heb je een bijdrage geleverd aan de levenskwaliteit van de patiënt? Door mensen echt te helpen met het invullen van een behoefte, komt een kracht los die motiveert het doel te behalen. En daar wordt iedereen beter van. Van patiënt tot zorgverzekeraar. Anders Luisteren dient ieders belang. 

Patiënt

Als alle zorg erop gericht is om je echt verder te helpen, dan sluit de oplossing aan bij je behoefte en levert de hulp je kwaliteit van leven op.

Zorgverlener

Naast je medische kennis krijg je een extra vaardigheid om bij te dragen aan de levenskwaliteit van patiënten. Dat geeft voldoening.

Zorgorganisatie

Tevreden patiënten en collega's die blij zijn om te werken bij jouw organisatie. Continuïteit in je team en de zorg die je bied. Winst voor alle werkgevers.

Zorgverzekeraar

Door doeltreffende zorg verdwijnt onzinnig zorg. Dat betekent betaalbaarheid, hoge kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Daar sta je voor.. 

De drijvende krachten van Anders Luisteren

Ontmoet de oprichters...

Huisarts en mede-oprichter

Indra Wamelink

Projectleider en mede-oprichter

Bjorn Wamelink

Collega zorgvernieuwer

Doe je mee?

Zelfstandige trainer / coach (ZZP)

Doe je mee?

Naast het vaste team worden zelfstandige trainers ingezet die volgens de Anders Luisteren methode trainingen verzorgen.

Door de toenemende vraag naar Anders Luisteren werft het team momenteel collega's die ook staan voor meer tijd en meer voldoening in de zorg. Heb je interesse? Neem contact met ons op. 

Vernieuw de zorg van binnenuit

Doe je mee met Anders Luisteren?

  • 01 - Lees het boek

  • 02 - Neem contact op

  • 03 - Word partner

  • 04 - Verspreid het woord

Het boek Huisarts In De Knoop verwoord de methodiek Anders Luisteren voor huisartsen. Ook als je geen huisarts bent is het een mooi startpunt om de methode de begrijpen. Download het eboek gratis op deze website.


De beste zorg doe je samen!

- Huisartsenpraktijk Elise, 2019
>