Anders Luisteren als interventie voor "Meer Tijd Voor De Patiënt" (MTVP)

Anders Luisteren is goedgekeurd door het landelijke overleg. 

Anders Luisteren is door LHV, InEEN en Zorgverzekeraars Nederland goedgekeurd als passende interventie voor "Meer Tijd Voor De Patiënt" (MTVP). Dat betekent dat Anders Luisteren aangeboden kan worden via het regioplan van Regionale Huisartsenorganisaties voor het kernelement "het voeren van het goede gesprek".
Neem contact op voor meer informatie. 

  • Interventies MTVP maken de huisartsenzorg toekomstbestendig conform het Integraal Zorgakkoord (IZA). Meer informatie vind je op de website van de LHV.
  • Praktijkhouders kunnen interventies kiezen om meer tijd voor de patiënt te krijgen.
  • Anders Luisteren is een goedgekeurde en passende interventie waardoor praktijkhouders de kosten kunnen declareren volgens de voorwaarden MTVP.
  • Regio-organisaties hebben een belangrijke stem in het bepalen van de interventies in de regio en volgen daarvoor de interesse vanuit huisartsen.

Anders Luisteren vanuit de kernelementen  MTVP

Anders Luisteren is een fundamenteel andere kijk op zorg. Van efficiëntie naar effectiviteit. Van optimalisatie per zorginstantie naar optimalisatie vanuit het perspectief van de patiënt. Hierdoor vermindert de zorgvraag en verkort de zorgduur per patiënt. Je levert passende zorg en dat geeft voldoening.
 Anders Luisteren creëert in vele opzichten meer tijd voor de patiënt.


Anders werken in de praktijk

Door regie op veelgebruikers en anders triëren door luisteren naar behoeftes.


Samenwerken met het netwerk

Voorkom onnodige zorg door doelgerichte samenwerking met zorgverleners in de wijk. 


Het voeren van het goede gesprek

Samen beslissen vanuit de intrinsieke motivatie van de patiënt. 


Uitbreiding personele capaciteit

Door behoud van betrokken personeel en het verminderen van de zorgvraag.

Anders Luisteren helpt iedereen

De voordelen voor huisartsen

Een andere manier van werken leidt tot andere zorg. Anders Luisteren is een effectieve interventie voor de hele zorg en huisartsen in het bijzonder.

Kortere consulten: Anders Luisteren leidt tot meer tijd voor de patiënt doordat de reden van komst snel helder wordt. Het zorgt voor minder uitlopen van het spreekuur doordat de huisarts doelgericht de kern boven tafel krijgt.


Minder consulten: omdat patiënten doelgericht geholpen worden komen ze minder vaak terug op het spreekuur.
Het verlaagt de zorgvraag door zelfstandig gemotiveerde patiënten die zich blijvend inzetten voor hun eigen gezondheid. 

Passende zorg: Anders Luisteren organiseert de zorg rondom het doel van de patiënt. Je beslist samen over de best passende vervolgstap. Anders Luisteren leidt tot minder verwijzingen en de juiste zorg op de juiste plek. Je voorkomt onnodige zorg omdat doeltreffendheid van zorg het uitgangspunt is.

Plezier in je werk: Anders Luisteren brengt meer tijd, energie en voldoening in je werk doordat je echt kan bijdragen aan de levenskwaliteit van je patiënten. Werkplezier houdt betrokken zorgverleners gemotiveerd. Er is minder uitval door ziekte en verloop.

De interventies van Anders Luisteren

In het Integraal Zorgakkoord is concreet gemaakt dat Meer Tijd Voor de Patiënt beschikbaar komt om de huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Praktijkhouders kunnen daarvoor deelnemen aan de interventies van Anders Luisteren om meer tijd voor de patiënt in de huisartsenpraktijk te realiseren. 
De praktijkhouder kan de kosten en tijd die zij investeren in alle trainingen en begeleiding van Anders Luisteren declareren bij de zorgverzekeraar binnen de voorwaarden van MTVP.

  • Voor huisartsen

  • Voor regio-organisaties

  • Voor andere zorgverleners

Anders Luisteren wordt
wel aangeboden
via je regio-organisatie als interventie MTVP.

Wordt Anders Luisteren al aangeboden in je regio? Dan kun je de trainingen van Anders Luisteren opnemen in je persoonlijke dossier en worden tijd en kosten onder de voorwaarden MTVP vergoed. Bekijk welke trainingen je wilt volgen.

Anders Luisteren wordt
niet aangeboden
via je regio-organisatie als interventie MTVP.

Vraag om goedkeuring bij je regio-organisatie. Stuur een verzoek per email om Anders Luisteren op te mogen voeren als interventie MTVP in je persoonlijke dossier. Voor het gemak tref je hier een voorbeeld email, dat scheelt weer tijd.

  • Optie 1: je krijgt wel goedkeuring - je kunt een training kiezen en deze wordt vergoed onder de voorwaarden MTVP. 
  • Optie 2: je krijgt geen goedkeuring - je kunt een training volgen, maar deze wordt niet vergoed als interventie MTVP. 


Voorbeeld email

Stuur deze voorbeeld email naar je regio-organisatie. Zij kunnen Anders Luisteren opnemen in het regioplan MTVP, zodat jij de training onder voorwaarden MTVP vergoed kunt krijgen.

>