Beste regio-organisatie,

Als interventie voor "Meer Tijd Voor De Patient" zou ik graag een training van Anders Luisteren volgen. De trainingen zijn goedgekeurd aan de landelijke overlegtafel (LHV, InEEN, Zorgverzekeraars Nederland) voor het kernelement "het voeren van het goede gesprek". Willen jullie dit goedkeuren in de regio, zodat ik het kan inzetten als interventie?

Voor meer informatie kunnen jullie kijken op andersluisteren.com.

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

x
>